Basın Hukuku (Medya Hukuku)

Basın ve medya alanında faaliyet gösteren şirket ve gruplara, başta aşağıda sıralananlar olmak üzere, bu alanda ihtiyaç duyulan her türlü danışmanlık ve avukatlık hizmetlerini vermekteyiz; 

  • Medya Hukuku ile ilgili sözleşmelerin hazırlanması,
  • Yazılı, işitsel ve görsel yayınlarla ilgili maddi manevi tazminat ve sair hukuk davalarının takibi
  • Basın ve Medya bağlantılı hakaret, iftira ve benzeri suçlarla ilgili süreçlerin yargı mercileri nezdinde her aşamada takibi