İdare Hukuku

İdarenin işlemlerine karşı açılacak, iptal ve tam yargı davaları, imar hukukundan kaynaklı davalar, kamulaştırma ile ilgili davalar, idari para cezasının iptali ile ilgili davalar ilişkin konuları ve idare hukuku kapsamında idare,bölge idare ve Danıştay mahkemelerini içeren bir yargı sisteminde çözümlendirilmektedir.