istanbul gümrük

Gümrük Kıymetinden Kaynaklı Fazla Alınan Gümrük Vergisinin İadesi

Bilindiği üzere eşyanın Gümrük Kıymeti Gümrük Kanununun 24'ncü maddesinde "Eşyanın gümrük kıymeti eşyanın satış bedelidir" şeklinde belirtilmiştir. Mükellefler gümrük giriş beyannamesinde kıymet beyanını Yurt dışı satış faturası üzerinden yapacaklardır.